Online coaching

Online coaching er ofte mere fleksibel end de fysiske møder, idet du kan sidde hjemme i dine velkendte omgivelser, uanset hvor stor geografisk afstand, der er mellem os, kan vi stadig tale sammen, du sparer tiden på transport og kan derved nemmere finde tid i din kalender til vores samtaler.

Hvis coachingen foregår på din arbejdsplads vil vi have nemmere ved at inddrage andre i samtalerne, hvis det er relevant.
Det kan endda være en oplagt mulighed at have mig med som et ekstra sæt øjne og ører i svære situationer.

Jeg får stadigt flere samtaler, som online coach og det fungerer rigtigt godt. Du kan få det samme ud af online coaching, som hvis vi mødes fysisk.

Der er dog nogle ting, du med fordel kan forberede, så udbyttet af samtalen bliver så stort som muligt:

  • En god og stabil internetforbindelse
  • Lyd og kamera fungerer på din pc eller telefon
  • Placér dig i et lokale, hvor du kan sidde helt uforstyrret og isoleret under hele samtalen

Hvad er coaching?

Hvis du vil vide mere om, hvad coaching er, så læs mere på siden "Hvad er coaching?"

Hvad er coaching?