Hvad kan coaching gøre for din virksomhed?

Erhvervscoach

Coaching skaber bedre ledere, stærkere teams og
bæredygtige, højtpræsterende kulturer.

Stadigt flere danske og internationale virksomheder bruger erhvervscoaching, som en metode til organisationsudvikling. Ved at skabe personlig og faglig udvikling hos medarbejdere, ledere og i teams, understøttes en bæredygtig virksomhedskultur med højere trivsel, bedre samarbejde og øget resultatskabelse.

Netop kombinationen af individuel coaching og team-coaching skaber en coachingkultur, som giver værdi for alle organisationens interessenter. I en coachende kultur understøttes positive adfærdsændringer, således at et proaktivt og trygt arbejdsmiljø vokser frem og leder til højt præstationsniveau.

Ledercoaching

Hvordan navigerer man som leder i en hverdag, der kræver, at man tilfører høj værdi i sit job, leder og inspirerer andre, styrer komplekse projekter og administrerer, hvad der kan føles som, konkurrerende prioriteter arbejdsmæssigt og privat?

Udvikling af mindre virksomheder

Er du selvstændig eller har du en mindre virksomhed, kan coaching skabe store gennembrud i din virksomhed. Skal du væk fra konstant at tænke drift, drift, drift og prioritere tid til at planlægge, hvordan din virksomhed udvikles og vækste?

Erhvervscoach Virksomhedscoach

Udviklingsforløb for ledere

Ledelse, der skaber varig vækst, kræver personlig skræddersyet coaching. Har du brug for at styrke dine kommunikationsevner, håndtere svære samtaler, sikre din succes i dit nuværende job og derved skabe fundamentet for dit næste karriereskridt eller…?

Erhvervskunder

Vendsyssel Auto
Strandby el-teknik
Lades Akupunktur
inu:it
FGU Vendsyssel
SAL Gruppen
Jerrys Restaurant
Lazzaweb
Frederikshavn Produktionsskole
Inner Danmark
Skovvejs Auto Aps
Evig Glad
Ace Up
Mobile Industrial Robots
Skovvejs Auto Aps
Evig Glad
Ace Up
Skovvejs Auto Aps
Mobile Industrial Robots
Mobile Industrial Robots
Skovvejs Auto Aps
Evig Glad

Hvad kan erhvervscoaching bruges til?

Organisatorisk

 • Øge medarbejderengagementet, så høj produktivitet og trivsel understøttes.
 • Øge samarbejdet på tværs af organisationen
 • Accelerere forandringsinitiativer.
 • Skabe og lede agile High Performance grupper.
 • Strategiudvikling og implementering.
 • Værdiafklaring (individuelt og som organisation).
  Erhvervscoach Virksomhedscoach

  Individuelt:

  • At du undgår stress og overvældelse og har en følelse af at prioritere rigtigt arbejdsmæssigt og privat.
  • At du skaber enestående resultater og at du udvikler dig professionelt i din nuværende rolle.
  • Effektiv og tydelig kommunikation, så du øger din gennemslagskraft.
  • Skabe vaner, der understøtter dig i at være en højtpræsterende leder.
  • At du står stærkt og sikkert i din lederrolle
  I forbindelse med at vi hos Strandby El-teknik ønskede at optimere og udvikle vores projektafdeling, har Anders Elholm fungeret som sparringspartner, tovholder og facilitator af processen.

  I en travl hverdag med fokus på drift, har det været meget værdifuldt, at Anders har bidraget med sparring og fokus på forretningsudviklingen, planlægning af forløbet og en vedholdenhed, der sikrede, at vi er nået i mål.

  Tonny Stordal Johansen, Adm. direktør, Strandby El-teknik

  Hvorfor coaching i virksomheder?

  Mange virksomheder har efterhånden opgivet den traditionelle og ineffektive autoritære   lederstil baseret på ordrer og kontrol.
  En mere tidssvarende og bæredygtig lederstil, hvor det centrale er at skabe et miljø, hvori medarbejdere og ledere kan realisere deres potentiale, samarbejde og trives, vokser nu frem.

  En coachende kultur, hvor kontinuerlig læring og udvikling, er blevet svaret på at hæve organisationens kapacitet og effektivitet på en bæredygtig og proaktiv måde.

  Mange ledere har taget denne tankegang til sig og arbejder med kontinuerlig læring og udvikling både på individuelt og organisatorisk niveau.

   

  Erhvervscoach

  Personalet på Frederikshavn Produktionsskole har arbejdet sammen med Elholm Coaching, om projekt; Kerneværdier – Idégenerering – Værdigrundlag”.
  Alle medarbejdere har i proces med Anders formuleret individuelle arbejdsmæssige kerneværdier.
  Samlet har lærerstaben derefter formuleret skolens overordnede værdigrundlag.

  Anders har været katalysator for gode processer og konstruktive dialoger. Det har for skolens medarbejdere både individuelt, i grupper og de fælles workshops skabt bevidsthed og fælles forståelse for vores kerneværdier.

  Carsten Meldgaard, Forstander, Frederikshavn Produktionsskole

  Hvad er coaching?

  Hvis du vil vide mere om, hvad coaching er, så læs mere på siden "Hvad er coaching?"

  Hvad er coaching?