HVAD ER COACHING

Hvad er coaching.jpg

Der er mange definitioner af coaching. En af de bedste og mest dækkende er, efter min mening, denne:

"En løsningsfokuseret, resultatorienteret og systematisk samarbejdsproces i hvilken coachen faciliterer forbedring af jobpræstation, livserfaring, selvstyret læring og personlig udvikling hos fokuspersonen"

Anthony Grant

Ved hjælp af en positiv og motiverende dialogform går vi efter at skabe de forandringer, du ønsker.

Coaching er en handlingsorienteret og målrettet metode til at skabe udvikling og refleksion. Vi tager altid udgangspunkt i den dagsorden og de ønsker, du kommer med.

Ønskerne kan have rod i frustration/noget du vil væk fra eller de kan have rod i en positiv forventning til fremtiden/noget du vil henimod. 
 

Coaching er en anerkendende metode, der:
 

 • frigør dine ressourcer og potentialer.
   

 • hjælper dig med at holde fokus.
   

 • skaber motivation, ansvarlighed og handlekraft.
   

 • fremmer selvindsigt og refleksion.
   

 • synliggør muligheder, begrænsninger og nye perspektiver.
   

 • skærper din bevidsthed om mønstre, vaner og overbevisninger.
   

 • understøtter dig i at nå dine mål og drømme.
   

 • skaber personlig udvikling, forandring og fremdrift.
   

For mig har det aldrig været en prioritet at holde mig til én bestemt retning af coachingen (kognitiv, systemisk, narrativ osv.). Det har til gengæld altid været højeste prioritet at hjælpe mine kunder med de udfordringer og ønsker, de kommer med. Jeg lader min nysgerrighed styre og lærer derfor konstant nye spørgeteknikker, øvelser, ny teori og følger forskning indenfor neuroscience, adfærdspsykologi og high performance.

Hvis du vil vide mere om coaching generelt: 

http://www.coactiveeurope.org/2014/05/the-neuroscience-argument-for-coaching/

Coaching World Issue (online magasin om coaching):
https://newsstand.joomag.com/en?q=coaching+world+2018

Hvem er coaching for?

Mine kunder er mænd og kvinder i alle aldre og fra mange forskellige erhverv; sygeplejersker, landmænd, produktionsmedarbejdere, ufaglærte, faglærte håndværkere, direktører, iværksættere, sekretærer, virksomhedsejere, jurister, filialdirektører, pædagoger, lærere, it-konsulenter, unge under uddannelse og arbejdssøgende.

Elholm Coaching henvender sig til både private og virksomheder. Læs mere under menupunkterne Privat og Erhverv, hvis du vil vide mere om, hvordan coaching kan hjælpe dig.

Tilgang

Den gode coach leverer en god balance mellem støtte og udfordring til den enkelte fokusperson. Coaching er fundamentalt  en relationel proces; kvaliteten af relationen er nøglen til at lykkes. Dyb, aktiv lytning og evnen til at stille tankevækkende og konfronterende spørgsmål skaber et fundament af tillid. Alle samtaler er fortrolige og jeg har som coach altid tavshedspligt. Jeg følger ICF's etiske retningslinjer.
 

Ofte kommer en fokusperson med et ønske om at ændre et hæmmende, fasttømret tanke- eller adfærdsmønster eller med et ønske om at udvikle nye kompetencer. Coaching kan hjælpe med at opnå dette. Det bedste udbytte fås, hvis coaching-samtalen afdækker, hvordan personen tænker, føler og relaterer til verden. Coachens opgave er samtidigt at hjælpe fokuspersonen med at erkende sin egen sandhed om 'hvem er jeg, hvad kan jeg og hvordan er livet for mig'.


Når coachingen lykkes med at ændre tankegangen, så ændres adfærden som følge af dette. 

Hvordan kommer vi i gang?

 

Ved den første samtale afklarer vi, hvad det ønskede udbytte er. Vi aftaler, hvor lang tid forløbet som udgangspunkt skal vare set ift. det ønskede udbytte, hvor lang tid det som regel tager at ændre et mønster og hvordan vi måler fremskridt.
Coachingen er altid skræddersyet til den enkeltes behov.

 

Hvad er udbyttet af coaching?

 

Begyndelsen af et coaching forløb indeholder altid et 'aftale-stadie'. Det er her vi definerer målene og succeskriterierne for coachingen. Forløbet er herefter dedikeret til at nå dette udbytte.

Coaching er en slags facilitering af selvrefleksion. Coachen gør fokuspersonen i stand til at have den samtale, som de har brug for at have med sig selv. På den måde opstår der læring på et dybere plan igennem coaching forløbet.

John Whitmore definerede coaching sådan  Coaching is unlocking people's potential to maximize their own performance. It is helping them to learn rather than teaching them.”'

Intentionen med coachingen er altså at assistere fokuspersonen med at finde løsninger og strategier, der vil øge deres evne til at opfylde ønsker i livet og i deres profession.