Stress

Coaching af privatpersoner

Der er rigtigt meget, vi skal nå, præstere og leve op til i vores liv.
Vi kan have så travlt, at vi glemmer at nyde livet, leve i overensstemmelse med vores værdier og få prioriteret, hvad der er vigtigst for os.

Her kan et coaching-forløb hjælpe dig frem til et liv, der er mere meningsfyldt og balanceret – et mere bæredygtigt liv, hvor du trives og går i den rigtige retning for dig.

Nogle af de udfordringer og ønsker mine kunder typisk kommer med er:

Hvad vil jeg med mit liv?

Glæden er forsvundet ud af mit liv – hvordan finder jeg glæden igen?

Hvordan kommer jeg videre med…(mit mål, mit arbejdsliv, min uddannelse, min relation…)?

Jeg var noget ”sprød” i en periode. Jeg havde mistet mit job og min far var død året før og jeg slås også med noget kærestesorg.

Forløbet blev i høj grad en ”personlig rejse”, som hjalp mig igennem en krise og det hjalp mig til at finde ressourcer og eget værd

Anne Kristine Nielsen

Hvad består et coachingforløb af?

Et personligt coachingforløb består af en række samtaler, hvor coachen lytter, stiller spørgsmål, udfordrer og støtter dig i din udviklingsproces.

Forløbet vil blive sammensat med udgangspunkt i dine individuelle behov og ønsker. Du vil efter hver samtale have en konkret handlingsplan, du arbejder videre med mellem samtalerne.

Længden af forløbet afhænger dels af omfanget af din udfordring/dit mål og dels af, hvor hurtigt, effektivt og hvor meget, du handler for at skabe den udvikling og forandring, du ønsker.

Coaching er en anerkendende metode, der:

Understøtter dig i at nå dine
MÅL OG DRØMME

Skaber personlig
UDVIKLING, FORANDRING OG FREMDRIFT

Hjælper dig med at holde
FOKUS

Skaber
HANDLEKRAFT, MOTIVATION OG ANSVARLIGHED

Fremmer din
SELVINDSIGT

Gør dig i stand til at BRYDE DÅRLIGE VANER OG HÆMMENDE OVERBEVISNINGER

Synliggør
MULIGHEDER OG NYE PERSPEKTIVER.

Skærper din bevidsthed om MØNSTRE, VANER OG OVERBEVISNINGER.

Frigør dine
RESSOURCER OG POTENTIALER.

Personlig coaching

Hvad er coaching?

Hvis du vil vide mere om, hvad coaching er, så læs mere på siden "Hvad er coaching?"

Hvad er coaching?