Stress

Coaching af unge mennesker

Et forløb for unge mennesker, som understøtter og accelererer troen på sig selv, på egne evner og på en fremtid med muligheder. Gør den unge til en aktiv medskaber af eget liv!

Forløbet kan være individuelt eller laves som et fælles forløb i en klasse, et værksted eller lignende. Forløbet er udviklet i samarbejde med Frederikshavn Produktionsskole og var oprindeligt et fondsfinansieret projekt støttet af Mærsk Fonden, Roblon Fonden og Det Obelske Familiefond.

“Jeg fik det meget bedre med mig selv, jeg tror mere på mig selv nu og har fået 100 kg selvtillid! Jeg lærte masser af ting, altså se anderledes på tingene. Se det i den positive vinkel.

Jeg kom ud af min komfort zone hele tiden og det bliver jeg ved med den dag idag. Jeg synes det var et rigtig godt forløb og ville ønske man kunne få flere af den slags.

Alt var godt ved det.”

Christina

Individuelt forløb

Som et personligt forløb mødes vi 8 gange, hvor vi taler om emnerne, inden vi relaterer teorien til den unge selv.

Forløbet henvender sig til:

 • unge der føler, at de er gået i stå
 • unge der er i vildrede omkring fremtiden
 • unge der trænger til lidt ekstra støtte eller måske et venligt skub
 • unge der føler sig utilstrækkelige og kæmper med lavt selvværd

Udbytte af forløbet:

 • Højere tilfredshed med sig selv, sin kunnen og livet generelt
 • Mod til at gå efter sine mål og drømme
 • Positivt syn på livet og sine muligheder
 • Retning ift. uddannelse/job
 • Evnen til at skabe de forandringer, som ønskes
 • Værktøjer til at være en aktiv skaber af eget liv
 • Generel forståelse for menneskelig adfærd

Emner der bearbejdes på teoretisk og personligt niveau:

 • Tilstande vi kan være i
 • Hvad er vilkår i livet og hvor har vi indflydelse – og hvor er fokus?
 • Hvordan opstår overbevisninger om os selv og verden og hvordan ændres de hæmmende overbevisninger?
 • Komfortzone og udvikling
 • Indflydelse på egne tanker, følelser, kropssprog og adfærd
 • Hvordan vi ændrer vaner, bryder uhensigtsmæssige mønstre og hæmmende overbevisninger
Livshjulet til Coaching

“Dette var et yderst godt forløb, der har fået mig til at se mine evner, og det har fjernet de dårlige ting, jeg tænkte om mig selv. Jeg ved nu, at verden er, hvad jeg gør den til.”

Jonas

Komfortzone og forandring

Hvad er komfortzonen? Hvordan begrænser og hjælper den os? Hvorfor er det godt at gå ud af komfortzonen en gang i mellem? Hvordan hænger komfortzonen og forandring sammen?

Offer for omstændighederne eller skaber af tilværelsen?

Hvordan skaber vi vores egen tilværelse, så vi i højere grad har følelsen af at være designeren bag vores eget liv? Hvad er forskellen på at være et offer for omstændighederne i tilværelsen og være skaberen af sin egen tilværelse?

Overbevisninger

Hvad er overbevisninger? Hvordan opstår de? Hvordan ændrer vi de overbevisninger som hæmmer og begrænser os?

“Det har været et fantastisk forløb, hvor jeg føler, jeg har fået gjort nogle tanker, som jeg virkelig manglede. Har lært mig selv bedre at kende og er blevet meget mere sikker om mine valg, og hvor jeg skal fokusere i mit livshjul. Det har givet mig et mere åbent syn om mig selv og de ting, jeg kan, og jeg er virkelig glad for, jeg ikke har været foruden det her forløb!

Emnerne har været interessante, og vi fik lov til at selv deltage og engagere os i undervisningen, og man følte, man udviklede sig efter hver gang, man havde afsluttet et emne!

Jeg kan kun sige gode og positive ting om forløbet og vil sige, at alle ville kunne få gavn af det, da alle kan arbejde med sig selv og udvikle noget på deres livshjul! Syntes det har været fantastisk.”

Marcus

Gruppeforløb

Som gruppe kan eleverne hjælpe og understøtte hinanden i deres udvikling. Undervisningen er levende med høj grad af deltagelse – diskussioner, mulighed for input, film, egne oplevelser og både individuelle og gruppe-øvelser.

Som gruppe er udbyttet stort både individuelt og som gruppe:

 • At skabe fællesskab.
 • At eleverne åbner sig. I første omgang over for deres daglige underviser og med tiden forhåbentligt også over for de andre elever på værkstedet. Ofte har de unge en oplevelse af at være alene og ensomme, men ved at være åbne, opdager de, at mange andre har lignende oplevelser, baggrund og udfordringer.
 • At løfte elevernes selvværd ved at fokusere på deres ressourcer. De skal bevidstgøres om egne styrker.
 • At eleverne bliver bedre i stand til at tage i mod læring.
 • At vække elevernes mod til at træde ud af komfortzonen, prøve noget nyt og derigennem udvikle sig.
 • At gøre eleverne bevidste om, at de har stor indflydelse på deres fremtid, når de handler aktivt på deres ønsker.
 • At eleverne sætter en mere positiv retning for deres tilværelse og bliver mere ansvarsbevidste ift. at blive selvhjulpne, således at samfundet i det lidt længere perspektiv sparer udgifter i form af diverse overførselsindkomster.
 • At mindske fraværet og skabe mødestabilitet.
 • At skabe større ansvarlighed og forståelse for vigtigheden af eget bidrag i et forpligtende fællesskab.

 

Gruppeforløb

Det anbefales, at gruppen af voksne omkring de unge (eksempelvis underviserne) gennemgår et introduktionsforløb til SKAB DIG!, før eleverne skal gennemgå forløbet. Forløbet giver de bedste resultater, hvis underviserne er klædt på til at understøtte de unge i deres forløb, ved at unge og undervisere har et fælles sprog og en fælles referenceramme at arbejde i.