Coaching er løsningen i en tid, hvor forandringshastigheden accelereres!

Mange organisationer har indset, at den traditionelle lederstil baseret på ordrer og kontrol er ineffektiv i en tid, hvor forandringshastigheden accelereres og medarbejderne søger inddragelse og frihed i opgaveløsningen.

Der er i langt højere grad behov for ledere, der kan facilitere problemløsning, understøtte medarbejdernes udvikling og skabe en kultur, hvor medarbejderne trives i en hverdag med mange forandringer. Med andre ord hjælper lederne medarbejderne med at bevare energien, kreativiteten og engagementet.

Den gamle tanke om, at lederen skal komme med alle svarene og kunne fixe alle udfordringerne, er den sikre vej til stress og udbrændthed for lederen.

 

En mini-guide i coaching for lederen

Det kan være svært at kaste sig ud i coachingen, hvis man som leder har været vant til at fixe og ordne udfordringerne for medarbejderne, så her får en mini-guide til, hvordan en coachende samtale kunne se ud:

Hvis medarbejderen giver udtryk for frustration helt eksplicit eller du fornemmer en utilfredshed, så prøv at kaste dig ud i en samtale, hvor du spørger fremfor at forsøge at fixe udfordringen for medarbejderen.

Giv medarbejderen mulighed for at sætte dagsordenen for samtalen ved at spørge, hvad de har på hjertet eller hvad der fylder lige nu – vær klar til at gribe det, de kommer med. Følg gerne op med en opfordring til at fortælle mere.

Spørg hvad den centrale udfordring er, i medarbejderens optik og følg op med at spørge, hvad det er medarbejderen har brug for eller ønsker sig for at klare udfordringen.

Vis og fortæl medarbejderen, at du er klar til at assistere og stil spørgsmål til, hvordan du som leder kan hjælpe med at løse udfordringen.

Hjælp medarbejderen med at prioritere sine opgaver ved at spørge ind til, hvad medarbejderen skal sige nej til, hvis han vælger at tage denne udfordring op lige nu.

Ved afslutningsvis at spørge ind til, hvad medarbejderen har fået ud af samtalen – hvad tager du med dig, hvad var mest brugbart for dig eller hvad vil du huske fra vores samtale – får du medarbejderen til at reflektere over, hvad læringen af samtalen har været.

Der er naturligvis masser af ubekendte faktorer, når vi har med mennesker at gøre, men prøv at kaste dig ud i ovenstående og begynd at drage dig nogle erfaringer med den coachende samtale.

Ofte kommer I frem til en løsning, som medarbejderen kan stå inde for, som de kan se sig selv i og som de er klar til at handle på.

Fordelen for dig som leder er, at du gør din medarbejder stærkere og handlekraftig ved at understøtte dem i, at de har kompetencerne og evnerne til at løse den konkrete udfordring – hvilket forhåbentligt også gør det nemmere for dem i fremtiden.

 

Et godt første skridt for dig som leder

Kontinuerlig læring og udvikling bliver nøgleord og det er netop et helt centralt element i coachingen.

Første skridt er, at du som leder tager denne tankegang til dig og arbejder med din personlige udvikling. Når du konstant bliver klogere på dig selv og din ledelse, bliver du samtidigt en troværdig katalysator for medarbejdernes udvikling og læring.

 

Er du blevet mere nysgerrig på, hvordan du kan blive en mere coachende leder, så er der nogle rigtigt gode ressourcer i kilderne herunder.

Du kan også læse mere om ledelsescoaching og din udvikling som leder her.

 

 

Kilder: