Hvad er coaching?

MENING & GLÆDE

Coaching hjælper til at finde mening og glæde i tilværelsen, så du får prioriteret det vigtigste for dig

BRYDER MØNSTRE

Coaching synliggør uhensigtsmæssige vaner, tanke- og handlemønstre og gør dig i stand til at bryde dem

FOKUS & FREMDRIFT

Coaching giver dig fokus og hjælper dig med at klare svære udfordringer, så du kommer fremad

”Coaching er at indgå i et partnerskab med klienter i en tankevækkende og kreativ proces, der inspirerer dem til at udnytte deres personlige og professionelle potentiale fuldt ud”
International Coaching Federation 

PCC-Certificering

Eksempler på ønsker til udbyttet af coachingen:

  Jeg vil gerne øge min selvtillid og mit selvværd

   Jeg vil gerne finde ud af, hvad jeg vil (med mit liv, mit job, træffe en svær beslutning…)

    Jeg vil finde glæden og handlekraften igen i stedet for at være passiv og ’se på’

     Gennem coachingen får du mulighed for at reflektere over dig selv, dit liv og de udfordringer og ønsker, du måtte have.

     Udgangspunktet for coachingen er som regel en udfordring og et ønske om forandring eller udvikling. Det er altid dig, der sætter dagsordenen for samtalerne og vi følger dine ønsker for udbyttet af samtalerne.

     Hvis du oplever, at det kan være svært at give dig selv tiden og rummet til at lytte til dig selv, kan coachingen netop give dig muligheden for dette.

     Du får en dybere forståelse af dig selv, din udfordring eller den udvikling, du ønsker at gennemgå. Coaching hjælper dig med at få klarhed og holde fokus indtil du har skabt den forandring, du ønsker.

      Hvad er coaching?

      Hvorfor vokser coachingens udbredelse lige nu?

      En oplevelse af at være presset på tid

      Mange føler sig konstant pressede både på tid og opgaver.
      Der er for lidt tid til, at vi kan nå alt det, vi gerne vil.

      Det betyder, at vi altid er på vej videre og har svært ved at være nærværende her og nu.

      Alt går hurtigt – hvad er vigtigt/ikke vigtigt – hvad vil jeg prioritere/ikke prioritere – hvad er meningsfuldt for mig?

       Vi er blevet præstationsindivider

       Derudover er den omfattende brug af sociale medier og dermed en konstant sammenligning og opmærksomhed på omverdenens ’krav’ til os meget present. Vi skal præstere på alle områder af livet og stiller hele tiden os selv spørgsmålet ’Lever jeg op til omverdenens krav?’.

       Vi har sværere ved at skelne mellem, hvad der er vore egne ønsker, behov og drømme og hvad der er påvirkninger udefra.

       International Coaching Federation logo

       Overholder ICFs etiske regler og opretholder kerneværdierne

       Alle samtaler er naturligvis fortrolige.Jeg følger International Coach Federation’s etiske retningslinjer og opretholder foreningens kernekompetencer, som du kan læse mere om på ICFs hjemmeside.

       Forudsætninger for at coachingen virker:

       • Du ønsker at skabe udvikling eller forandring i et vigtigt område for dig
       • Du er klar til at reflektere over dine tanker, følelser og handlinger
       • Du er ærlig overfor dig selv (og overfor coachen)
       • Du sætter så mange ord på dine tanker, følelser og din adfærd som muligt
       • Du er klar til at committe dig til at handle på dine ønsker og drømme